Нашите ценности ни определят

В IBS вярваме, че нашите ценности са нещо повече от набор от насоки. Те са основата, върху която градим успеха си, пътната карта, която ни води през предизвикателствата, и компасът, който ни кара да се движим напред. Нашите ценности са идентичността ни като организация и модела на поведение, което очакваме от членовете на нашия екип.

Ние приемаме IBS CODE като форма на социален договор, който всички ние, като индивиди и екип, публично се ангажираме да поддържаме. Това е основата на нашата почтеност и последователност, които гарантират защитата и растежа на нашия капитал от доверие в обществото.

Сплотена култура и доверие се получават когато екипите използват една и съща ценностна рамка. Това дава възможност на хората да вземат решения, без постоянно да търсят одобрение от своите мениджъри, което от своя страна води до по-голяма ефективност и по-високо удовлетворение за всички.

Нашите ценности ни помагат да се борим и с основните дисфункции, които могат да попречат на успеха ни – страх, апатия, липса на доверие, самоналожени ограничения, бягство от отговорност и пренебрегване на резултатите. Но нашите ценности са нещо повече от инструмент за избягване на дисфункция. Те са източник на вдъхновение и катализатор за лично и професионално израстване.

Чрез прозрачност, откровеност и сътрудничество ние се стремим да създадем среда, която насърчава конструктивния дебат и цели да сведе до минимум рисковете от фалшива хармония. Добротата и стремежът към резултати ни помагат за изграждането на доверие и почтеност, а прозрачността гарантира, че оставаме ангажирани с постигането на нашите цели.

В IBS вярваме, че ценностите не са просто думи. Те са практични принципи, които ни водят към по-добро бъдеще. Това е силата, която ни осигурява и ясно изразено конкурентно предимство. Ние сме ангажирани да поддържаме и интегрираме нашите ценности във всичко, което правим, така че да можем да просперираме и да се гордеем с постиженията си.

IBS CODE

Корпоративните ценности и култура са основни компоненти на всяка организация. Те определят принципите и вярванията, които ръководят действията и решенията на фирмено или индивидуално ниво. В нашата компания сме идентифицирали четири основни ценности, които са в основата на нашата култура:

1
C
Collaboration
Сътрудничество
2
O
Ownership
Собственост, принад-лежност и отговорност
3
D
Development
Развитие и растеж
4
E
Efficiency
Ефективност и резултати

Или накратко CODE. IBS CODE. Тези ценности оформят начина, по който работим заедно като екип и как взаимодействаме с нашите клиенти и партньори. Те са в основата на идентичността на нашата компания и нашия ангажимент за положително взаимодействие със света.

Нашето мото "Making Your Day" отразява нашата страст за подобряване на живота на нашите клиенти и членовете на нашия екип. Вярваме, че като живеем основните си ценности и се стремим да превърнем всяко взаимодействие с нас и нашата компания в положително преживяване, можем да постигнем тази цел. Чрез IBS CODE ние вярваме, че сме в състояние да създадем култура, която дава възможност на нашите колеги да вършат най-добрата си работа и да постигат изключителни резултати за нашите клиенти.

IBS CODE е нещо повече от книга с ценности и принципи. Това е нашият начин на работа и нашият ключ към успеха. Тя отразява нашата уникална култура и определя нашата идентичност.

Трябва да помним, че е необходимо поведението ни да бъде последователно както вътре, така и извън компанията. Ангажиментът ни да избираме правилното пред лесното е нещо, което трябва да се простира отвъд стените на нашата организация. Трябва да се стремим да действаме почтено и да отстояваме ценностите си във всички наши взаимодействия и начинания, независимо дали става въпрос за клиенти, партньори или в личния ни живот. Нека бъдем пример за етично и принципно поведение, не само в името на нашата компания, но и за подобряването на обществото като цяло.

Collaboration

Нашият ключ към успеха

В IBS разбираме важността на съвместната работа за постигане на обща цел. Сътрудничеството е решаваща ценност, която може да направи истинска разлика, когато става въпрос за постигане на успех в днешната динамична среда.

В основата си сътрудничеството е свързано с обединяването на уникалните гледни точки, опит и умения на членовете на екипа, за да работят за обща визия. Работейки заедно, можем да вземаме по-добри решения, да решаваме проблемите по-ефективно и да създаваме иновативни решения, които иначе не биха били възможни.

Сътрудничеството също насърчава чувството за общност и взаимна подкрепа в рамките на нашата организация. Заедно изграждаме силни взаимоотношения, доверие и уважение един към друг. Сътрудничеството ни помага да станем по-гъвкави и адаптивни. Можем да реагираме по-бързо и ефективно на промените в бизнес средата и да се възползваме от новите възможности, когато възникнат.

Като членове на екипа, всички ние имаме роля в насърчаването на сътрудничеството в рамките на нашата организация и трябва непрекъснато да търсим възможности да работим заедно, да споделяме знанията и опита си с другите и да сме отворени за обратна връзка и нови идеи.

По-долу е списъкът с основните принципи и насоки в областта на сътрудничеството. Ние непрекъснато коригираме и развиваме нашите ценности и се стремим да ги направим по-добри. Всеки е добре дошъл да предложи подобрения.

Помагайте на другите

В IBS помощта към другите е с приоритет пред всички останали задачи. Ние ценим търсенето и предоставянето на помощ и приемаме сериозно всяко предложение, дори и такива извън нашата организация.

Ако в дадена ситуация се окаже, че възпрепятствате нечия работа или че някой зависи от вас за да си я свърши, ваша първа и непосредствена грижа е да помогнете. Дори ако това е в противоречие с текущите ви приоритети.

Помагането на другите е най-важната ви задача. Всеки път, когато молба за помощ достигне до вас, това става ваша основна грижа. Като помагаме на другите, ние не само оказваме положително въздействие върху тяхната работа и напредъка на екипа, но и печелим чувство за удовлетворение в себе си. Това създава пулсиращ ефект на позитивност и вдъхновява другите да направят същото, създавайки по-състрадателна и взаимосвързана общност.

Бъдете добри

В нашата организация добротата не е просто ценност, тя е начин на живот. Ние вярваме, че грижата за другите създава положителен ефект, който може да трансформира цялата ни общност. Нашето мото "Making your day" изисква да се подхожда към всяко взаимодействие с емпатия и желание да се помогне.

Ние вярваме, че демонстрирането на доброта осигурява ефективна рамка за изграждане на силни взаимоотношения. Като превръщаме добротата в приоритет, ние създаваме култура, която насърчава всеки да бъде своята най-добра версия и да се подкрепяме един друг.

Споделяйте

В IBS споделянето е основна ценност, която практикуваме чрез умишлена прозрачност и открит диалог. Ние вярваме в ученето от опита на другия и насърчаваме откритата комуникация без страх от осъждане или последствия. "Споделянето" като фирмена ценност означава не трупане на знания, информация, или ресурси, а активното и щедрото им споделяне към другите в полза на екипа и компанията като цяло.

Опознайте се

Изграждането на лични и професионални взаимоотношения е от съществено значение за създаването на сплотен и подкрепящ екип. Тъй като дистанционната работа става ежедневие, важно е да се отиде отвъд само текстовата и видео комуникацията. Отделете време и използвайте всички възможности, за да опознаете колегите си на лично ниво чрез всяка предоставена възможност - лични срещи, фирмени събития и всякакви дейности във и извън офиса. Инвестирайки в тези взаимоотношения, можем да изградим по-силно чувство за общност и да предотвратим конфликтите, преди те да възникнат.

Ние подкрепяме и насърчаваме (включително финансово) нашите колеги в съорганизирането и участието в дейности, които не са свързани с работата. Формирането на групи с общи интереси, участието в спортни и неспортни клубове и споделянето на обща страст с колегите е основа за изграждане на по-силни връзки в екипа на компанията.

Говорете открито

Ние вярваме в силата на комуникацията и важността на своевременното решаване на проблемите. Искаме да създадем среда, в която проблемите могат да бъдат решени, докато са още малки, преди да ескалират в нещо по-голямо.

Ако има нещо, което ви кара да се чувствате нещастни или неудовлетворени, ние ви насърчаваме да говорите открито и да изразите притесненията си. Вярваме, че като се заемем с проблемите рано, можем да работим заедно, за да намерим решения и да създадем по-положителна работна среда за всички.

Казвайте благодаря

Ценим благодарността и признанието към тези, които са ни помогнали. Насърчаваме общественото признание към членовете на екипа, които са постигнали изключителни резултати.

Важно е да бъдете искрени и конкретни в благодарността си, обяснявайки защо приносът на човека е смислен. В случай, че обществената похвала може да не е удобна за всеки, можем да намерим други начини да изразим нашата признателност. Нека създадем култура на благодарност и подкрепа един към друг.

Давайте ефективна обратна връзка

Предоставянето на обратна връзка е съществен компонент на растежа, както за отделните хора, така и за бизнеса. Това е възможност да се предизвикваме един друг и да насърчаваме растежа. Когато давате обратна връзка, важно е да подходите към нея с позитивност и съпричастност. Винаги имайте предвид, че не става въпрос за човека, а по-скоро за работата му и нейното въздействие. Споделете конкретни примери и подчертайте напредъка и областите за подобрение. И не забравяйте, че обратната връзка е двупосочен разговор. Насърчавайте членовете на екипа да споделят своите мисли и идеи и да слушат активно всички гледни точки.

В крайна сметка обратната връзка е възможност за учене и усъвършенстване. Когато се прави добре, тя може да създаде култура на растеж и съвършенство. Така че, нека да прегърнем обратната връзка и да я използваме, за да си помогнем взаимно да достигнем пълния си потенциал.

Отрицателната обратна връзка е 1-1

В IBS вярваме, че отрицателната обратна връзка трябва да се дава във възможно най-тесен кръг, в идеалния случай чрез среща или видео разговор на четири очи. Важно е да се отбележи, че отрицателната обратна връзка е различна от негативността и несъгласието. Не забравяйте, че #добротата е основен принцип за нашата организация.

Разбираме, че за да растем и да се подобряваме, трябва да обсъждаме по между си проблемите и областите за развитие. Въпреки това, за на не позволяваме отрицателна обратна връзка да бъде давана в широк кръг, ако тя може да бъде предложена в тесен. Това помага да се гарантира, че обратната връзка е конструктивна и не е вредна.

Адресирайте поведението без да слагате етикети на хората. Винаги се опитвайте да избягвате личните класификации.

Важно изключение от горните правила е отрицателна обратна връзка, адресирана към някого по-високо в управлението на компанията. Такава може да бъде предоставена свободно пред по-широка аудитория, тъй като вярваме, че всеки трябва да бъде отворен за обратна връзка, независимо от позицията си.

Не изтъквайте ранга си

Ако откриете, че трябва да отстоявате позицията си, като изтъквате своя ранг в компанията, то е индикатор, че правите нещо нередно. Важно е да вярваме, че другите са наясно с нашите установени процеси. Вместо това се съсредоточете върху обяснението на мотивите зад вашите решения и третирайте всички с еднакво уважение, независимо от тяхната роля.

От съществено значение е да избягвате и да използвате ранга на някой друг, дори този на изпълнителния директор, за да популяризирате идеите или решенията си.

Предполагайте добронамереност

Подхождайте към другите от гледна точка на положителните им намерения, дори в ситуации, които може да изглеждат като техни грешки.

Често се случва да оправдаваме собствените си грешки с външни фактори, като същевременно обвиняваме пряко хората за техните. Това е известен психологически феномен. За да се борим с тази тенденция, подхождаме към другите с доверие и вяра в тяхната добронамереност.

Казвайте Съжалявам

Ако направите грешка, важно е да се извините възможно най-скоро. Извинението не е признак на слабост, а по-скоро демонстрира сила и отговорност. Всъщност, колкото повече работа вършите, толкова по-вероятно е да допускате грешки. Но като ги приемате открито, вие показвате, че сте отговорни и ангажирани с целите на екипа и своето развитие.

Когато признаваме грешките си и ги споделяме с другите, ние създаваме възможност за всеки да се поучи от нашия опит. Това може да попречи същите грешки да бъдат повторени от някой друг в бъдеще.

Ако грешката ви е свързана с това, че сте нелюбезни към някого, особено важно е да се извините публично. По този начин вие укрепвате ценностите си и демонстрирате смелост и почтеност. Публичното извинение може да помогне за поправяне на насените щети и да покаже, че сте ангажирани да се отнасяте към другите с уважение.

Разбийте силозите

Въпреки че е важно да се консултирате със специалисти в собствената си област, в IBS вярваме във въвличането на колеги от различни отдели и области на експертиза. Чрез насърчаване на сътрудничеството между екипите можем да ускорим процесите, да подчертаем, че всеки има ценен принос, който да предложи, и да включим различни гледни точки всеки път, когато е възможно.

Без его

Принципът „Без его“ е свързан с поставянето на колективните цели на екипа пред индивидуалните желания или признание. Чрез премахване на поведенията, задвижвани от егото, можем да създадем култура на прозрачност, сътрудничество и уважение, което в крайна сметка води до по- голям успех за нашата организация като цяло.

Вярваме, че всеки от нас има нещо ценно, което да допринесе за екипа си, независимо от позицията или нивото на авторитет. Като работим заедно и възприемаме принципа Без его, можем по-ефективно да общуваме и да си сътрудничим, което ще доведе до по-голяма производителност, по-силни взаимоотношения и по-успешна организация като цяло. Съсредоточете се върху по-голямото благо на екипа, а не върху личните си цели или желание за признание.

Грижете се за успеха на другите

Личните ни постижения и цели са важни, но също толкова важно е да подкрепяме и празнуваме постиженията на нашите колеги. Когато се издигаме един друг, ние създаваме култура на позитивност и сътрудничество, която е от полза за всички.

Не изоставяме никого

Всеки член на екипа има роля в нашия колективен успех и е наша отговорност да се подкрепяме и насърчаваме взаимно в работата. Когато видим, че нашите колеги се борят с трудности, е важно да се активизираме и проактивно да предложим подкрепа. Независимо дали е нужна помощ по проект, насоки по конкретен въпрос или проблем, или просто изслушване, всички ние имаме силата да подобрим живота на другия.

Като сме там един за друг и се държим един за друг, можем да си гарантираме, че никой няма да изостане и че всички ще успеем заедно.

Не осъждайте

Ние вярваме, че грешките са естествена част от работния процес и че най- добрият начин да се справим с тях е да предприемем съвместен, неосъждащ подход към решаването на проблемите. Чрез насърчаване на култура без търсене на вина и сочене с пръст, нашият екип може по-ефективно да общува, да си сътрудничи и да се учи от грешките, което в крайна сметка води до по- големи иновации, растеж и успех.

Сътрудничеството не е консенсус

Сътрудничеството не означава, че всички трябва да са съгласни. Несъгласието е част от живота и не е нужно да търсите непрекъснато нечие съгласие.

Напълно приемливо е също така да променяте становището си. Може да не сте съгласни, а в последствие да се ангажирате по-дълбоко и да промените мнението си.

За решения, които могат лесно да бъдат обърнати, не е необходимо да се търси мнение от широка аудитория, това дава възможност за по-бързо действие. Ние ценим иновациите без необходимост от разрешение, което означава, че всеки може да допринесе с идеи и действие, без да се нуждае от нечия санкция.

Ownership

Свобода и Отговорност

Ние вярваме, че стилът на управление чрез командване и контрол не е подходящ за компаниите през 21ви век. Макар този режим да е допринесъл за прогреса в индустриалната епоха, днес икономиката на иновациите разчита на индивидуалната инициатива, поемането на риск и собствеността върху успеха или провала.

Начинът, по който виждаме бъдещето на нашата компания, е като място, където възрастни хора сами управляват ангажиментите си един към друг без принуда от ръководители. И където екипите изграждат и пускат нови продукти, доставят проекти и се грижат за клиентите без никакви или минимални инструкции и контрол от мениджърите.

За да управляваме ефективно, от решаващо значение е да поемем собственост върху решенията си. Това включва решителност за действие, отчетност за резултатите, избягване на играта на обвинения и в крайна сметка поемане на отговорност.

Стремим се да изградим организация, в която всеки играе съществена роля в нейното развитие и успех. Ето защо насърчаваме следните основни практики в управлението:

Автономия на екипите: В IBS окуражаваме и подкрепяме автономията на екипите и културата на сътрудничество. Членовете на всеки екип определят заедно как да работят, приоритизират върху какво да работят, къде да работят и кога да работят синхронно или асинхронно. Насърчавайки създаването на автономни екипи, ние целим да създадем среда, в която всеки може да намери смисъл и удовлетворение в работата си.

Управленска децентрализация: Отхвърляме традиционната доминираща йерархия в полза на динамична хетерархия от самоуправляващи се екипи. В IBS сме обединени от убеждението, че лидерството не е статична роля, а по-скоро динамична и контекстуална, която се осигурява от доверието на колегите и е ограничена до конкретна ситуация.

Това е списък с основните принципи и насоки за нашата Ownership ценност. Ние непрекъснато коригираме и развиваме нашите ценности като се стремим да ги направим по-добри. Всеки е добре дошъл да предложи подобрения.

Отговорна автономия

Ние практикуваме отговорна автономия, където индивидите или групите имат автономията да вземат свои собствени решения, но са отговорни за резултатите от тези решения. Всеки от нас носи отговорност за работата си и въз основа на своята експертиза и преценка взема информирани решения в най-добрия интерес на компанията, клиентите и колегите.

Няма шефове. Няма служители.

Спазваме принципа No Boss, което означава, че всеки в IBS се третира като възрастен и има свободата да взема свои собствени решения. "Без шеф" означава, че не вярваме и в остарялата концепция за служителите. Никой не служи в IBS. Всички си сътрудничим.

Ние насърчаваме култура на партньорство между колеги и съотборници, където равенството е норма. Нашите екипи колективно развиват организационната ни структура чрез децентрализирани управленски практики, които дават възожност на всички членове на екипа да допринесат с най-добрата си работа и да постигнат най-високия си потенциал.

Собственост над задачите

Членовете на нашия екип са отговорни за завършването на задачите. Задължение за всеки е да изпълнява отговорностите си с щателно внимание към детайлите, предвиждайки и решавайки потенциални проблеми.

Като собственици на задача вие сте отговорни за справянето с всички предизвикателства, които възникват, вместо да разчитате на други членове на екипа или трети страни като партньори и доставчици. Поемете водеща роля и информирайте всички страни проактивно, ако се натъкнете на проблем, който може да не успеете да разрешите.

Умишлена прозрачност

Стремим се към прозрачност във всичко, което правим, защото е невъзможно да се децентрализира вземането на решения без необходимата информация.

Чрез насърчаване на култура на откритост и сътрудничество, ние даваме възможност на всички членове на екипа да поемат отговорност за своята работа и да действат като "Мениджъри на един". Бъдете свой собствен главен изпълнителен директор.

Ограничаване на йерархията

В редки и крайни случаи, когато дадена криза представлява заплаха за цялата компания и благосъстоянието на членовете на нашия екип, можем да се обърнем към йерархията като средство за бързо и ефективно реагиране на ситуацията. Въпреки това, ние признаваме, че прекомерното използване на йерархията може да бъде пагубно за нашата организация в дългосрочен план. Ето защо, ние разглеждаме йерархията като крайна мярка и се стремим да изследваме други методи за решаване на проблеми, които насърчават сътрудничеството и иновациите.

Development

Растеж и развитие

Тъй като се стремим непрекъснато да покоряваме нови върхове и да останем над кривата в нашата индустрия, важно е да помним двата основни принципа на Development (развитие) и Discovery (откритие). Тези принципи са основата, върху която можем да изградим култура на растеж, учене и иновации в нашата организация.

Тези принципи имат за цел да ни дадат възможност да бъдем най-добрите версии на себе си, създавайки култура на непрекъснато учене и усъвършенстване.

Когато се стремим непрекъснато да инвестираме в себе си и един в друг, да се учим и да растем заедно, както и да прегръщаме непознатото с любопитство и смелост, можем да си гарантираме дългосрочен успех и лидерство в нашата индустрия.

Това е списък с основните принципи и насоки за нашата Development ценност. Ние непрекъснато коригираме и развиваме нашите ценности, като се стремим да ги направим по-добри. Всеки е добре дошъл да предложи подобрения.

Самообслужване и самообучение

Овластяването на членовете на екипа да станат самостоятелни обучаеми е ключът към отключването на пълния им потенциал. Насърчаването им да търсят отговори независимо и да споделят знанията си публично насърчава култура на сътрудничество, включване и непрекъснато усъвършенстване. Чрез документиране на своите открития и предаването им на бъдещите поколения, членовете на екипа създават благоприятен цикъл на учене и растеж.

Ние насърчаваме автономността и овластяването на членовете на екипа, като им предоставяме необходимите ресурси и подкрепа, за да продължат своите инициативи за учене и откриване. Възприемането на самообслужването и самообучението позволява на хората да разгърнат творчеството си, да изследват нови идеи и да отключат пълния си потенциал.

Учене през целия живот

Насърчаваме членовете на нашия екип непрекъснато да се стремят да учат и развиват нови умения, знания и опит, за да растат както лично, така и професионално.

Любопитство

Ние ценим любопитството и жаждата за знания. Ние насърчаваме проучването и откриването във всички области на нашата работа.

Провалът като възможност за учене

Разглеждаме провала и грешките като възможност за учене и растеж, насърчавайки експериментирането и поемането на риск без страх от последствия.

Ние се променяме и адаптираме, като признаваме, че експериментирането и откриването могат да включват поемане на рискове, но отварят път към нови идеи и перспективи.

Споделяне на знания

Ние ценим споделянето на знания, насърчавайки членовете на екипа да споделят своите знания, прозрения и констатации, за да се възползват всички в компанията.

Efficiency

Нашият метод

Ефективността е нещо повече от корпоративна ценност в IBS. Това е философия, която прониква във всеки аспект на нашия бизнес, от начина, по който работим, до начина, по който обслужваме нашите клиенти.

Стремежът към оперативното съвършенство е основно изражение на нашата ценност за ефективност. Това означава, че ние непрекъснато търсим начини да оптимизираме процесите си, да елиминираме загубите и да подобряваме цялостната си работа. Възприемайки ефективността като основна ценност, ние можем да продължим да разширяваме границите на възможното и да постигаме изключителни резултати за нашите клиенти и партньори.

Резултатите са съществен аспект на ефективността. В IBS правим това, което сме обещали - един на друг, на нашите клиенти и партньори, на потребителите и обществото. Ние приемаме ангажиментите си сериозно и работим неуморно, за да изпълним обещанията си.

Като работим ефективно върху правилните неща, можем да постигнем бърз напредък, което прави работата ни по-пълноценна. Ние вярваме, че ефективността не е просто да правиш нещата бързо, а да правиш нещата правилно.

Това е списък с основните принципи и насоки за нашата Efficiency ценност. Ние непрекъснато коригираме и развиваме нашите ценности като се стремим да ги направим по-добри. Всеки е добре дошъл да предложи подобрения.

Винаги доставяме

Без значение какво може да ни коства, ние се стремим да изпълняваме всички наши обещания, един към друг, клиенти, потребители и партньори. Доверието е нашият най-ценен актив.

Изграждането на доверие е важно за всички взаимоотношения, но особено важно е то, ако заемате овластена позиция. Като лидери можете да си позволите грешки и пропуски от различно естество, само не и загуба на доверие. Като се придържате към действия, които са в съгласие с IBS CODE, не само се превръщате в положителен пример, но и вдъхвате ентусиазъм у своите колеги.

Ценим резултатите, а не часовете

Всеки трябва да има автономията да взема най-добрите решения за себе си и за работата си, с оглед ефективно постигане на качествен краен резултат. Важни са само крайните резултати и въздействието, което оказват върху нашите клиенти и екип.

Вземането на свободен ден или следобедна почивка никога не трябва да се посреща с подозрение или срам. Ние се доверяваме на членовете на нашия екип да правят това, което е правилно, вместо да се подчиняват на строги правила и политики.

Ако установите, че работите твърде много, ви насърчаваме да се обърнете за помощ и да обсъдите потенциални решения с колегите си от екипа. Вярваме, че като работим заедно и се подкрепяме взаимно, можем да постигаме целите си и да създадем култура на успех и удовлетворение.

Резултати за клиентите

В основата на мисията ни е желанието да помогнем на нашите клиенти да постигнат забележителни резултати. За да отговорим наистина на нуждите им, трябва да сме сигурни, че разбираме техните цели и предизвикателства в дълбочина, а не да се движим от нашите собствени планове или само буквално да изпълняваме поставените задачи.

Нашият ангажимент за предоставяне на най-доброто обслужване и предоставяне на ефективни решения означава и поемане на отговорност за резултатите, независимо, че не винаги всичко е в рамките на нашия контрол.

Dogfooding

Ние използваме в практиката това, което проповядваме. Използваме собствените си продукти и технологиите, които подкрепяме, в собствените си операции. Нашият водещ принцип е прост, но ефективен: никога не предлагаме нещо, което не можем уверено да управляваме или обслужваме сами. Този подход ни позволява да натрупаме ценен опит, да откриваме рано проблеми или области за подобрение вътрешно, преди те да имат шанс да повлияят на нашите клиенти.

Делегиране на контрол

Вместо да изискваме от хората да молят за разрешения, ние изграждаме култура на доверие, като насърчаваме всеки да използва своята преценка и опит при вземане на едно или друго решение.

Всеки трябва да може да приоритизира работата си според това, което вярва, че ще донесе най-голяма стойност на клиентите и компанията в даден момент.

Глобална оптимизация

За нас глобална оптимизация означава приоритизиране на това, което е най- добро за цялата компания. Избягвайте да оптимизирате само за целите на вашия екип, ако това се отразява негативно на други екипи, потребители или целите на компанията. Като член на екипа, ваша отговорност е да помагате на другите екипи да постигат целите си докато поддържате собствения си екип ефективен.

Разширете хоризонтите си и възприемете системно мислене. Оценявайте въздействието върху всички компоненти, а не върху изолиран такъв. Стремете се да оптимизирате крайния резултат от системата, междинните нямат значение.

Постоянство

Постоянството е решаващо качество за постигане на успех, както в личните, така и в професионалните занимания. Това е готовността да се упорства пред предизвикателства, неуспехи и грешки, без да се губи надежда или мотивация. Постоянството не е просто да бъдеш упорит и да отказваш да се откажеш; то изисква да се адаптираме към променящите се обстоятелства, да се учим от грешките и да останем ангажирани с крайната цел.

Тези, които притежават постоянство, е по-вероятно да преодолеят препятствията, да намерят творчески решения и да постигнат дългосрочен успех. С постоянството всеки може да надскочи ограниченията си, да достигне пълния си потенциал и да вдъхнови другите да направят същото.

Чувство за неотложност

Ефективността е от решаващо значение както за нашите клиенти, така и за нашата компания. Всяка секунда е от значение и всяко забавяне или ускорение може да окаже значително влияние върху резултатите. Ето защо ние даваме приоритет на това нещата да се свършат възможно най-бързо, като същевременно се придържаме към нашите основни ценности и комуникационни практики.

Стремеж към действие

Действайте с неотложност и проактивност. Вместо да чакате перфектна информация или обстоятелства, поемете инициативата да продължите напред с най-добрите налични данни и ресурси. Прегърнете експериментирането и поемането на риск, за да стимулирате прогреса и да постигнете резултати. Избягвайте аналитичната парализа и бюрократичните практики, които могат да забавят напредъка и да възпрепятстват иновациите.

Въпреки че е важно да се вземат обмислени решения, постигането на бързи резултати изисква да поемем риска от допускане на грешки. Без страх! Всеки ще направи грешки! Важни са само скоростта, с която ги идентифицираме и коригираме.

Няма окончателни решения

Всичко може да бъде поставено под въпрос и оспорено, но докато е налице решение, очакваме хората да се ангажират с изпълнението му.

Всички взети решения и насоки са отворени за дискусия, стига да действате в съответствие с тях, докато не бъдат променени. Това е общ принцип. Всяко решение може да бъде променено.

Приемете несигурността

Важно е да признаем, че винаги ще има неизвестни фактори в работата ни и най-ефективният начин да се справим с тях не е да анализираме или спекулираме, а да признаем тяхното съществуване и да предприемем действия за преодоляването им.

Документирайте всичко

Ние си поставяме за цел да документираме всеки детайл, бележки от срещи, въпроси, задачи, указания и т.н. Това е така, защото писменият запис служи като по-надежден източник на информация, отколкото да се разчита единствено на паметта. Четенето на документ със свое собствено темпо е по- ефективно, отколкото да се налага да искате информация и обяснения многократно. Освен това, съхраняването на информация в система за контрол на версиите позволява на всеки да внася предложения и да прави подобрения, ако е необходимо.

"Документирането" е основна фирмена ценност, която подчертава значението на записването и споделянето на знания и опит. Въпреки че може да изисква допълнителни усилия, документирането значително допринася за колективното познание на компанията и може да спести на екипа значително време и ресурси в бъдеще. Поставяйки нашите мисли и прозрения в писмен вид, ние въплъщаваме нашите ценности за сътрудничество, прозрачност и ефективност и се стремим да превърнем документацията в навик и принцип в цялата организация.

Уважавайте времето на другите

Когато искате времето и вниманието на колегите си, важно е да имате предвид инвестицията, която искате от тях да направят. Когато е възможно, се стремете да сведете до минимум необходимостта от срещи и да дадете приоритет на незадължителното присъствие. Ако срещата е неизбежна, уверете се, че тя има ясен дневен ред, свързан с поканата, и че резултатите са документирани.

Като уважавате времето и автономността на колегите си, можете да насърчите по-съвместна и продуктивна работна среда.

Харчете парите на компанията, сякаш са ваши собствени

Отнасяйте се към фирмените фондове така, сякаш те са вашите собствени трудно спечелени пари. Въпреки че е важно да внимавате за разходите, не позволявайте на скъперничеството да компрометира качеството. Вместо това оценявайте стойността на покупките си спрямо ползите, които носят на компанията.

За да се възползваме максимално от нашите ресурси, ние се стремим да оптимизираме съотношението разходи-ползи от нашите покупки. По този начин намаляваме режийните разходи и освобождаваме средства за стратегически инвестиции в други приоритетни области.

Не забравяйте, че всичко похарчено в крайна сметка трябва да бъде спечелено обратно. Нека работим заедно, за да гарантираме, че нашите разходи съответстват на нашите бизнес цели и ни помагат да постигнем успех.

Продължи нататък

Искаме да подчертаем, че при създаването на IBS CODE сме черпили вдъхновение и пример от други компании, които са споделяли своя опит, както и от множество автори на книги, някои от които сме посочили по-долу.

Ето защо нямаме претенции за авторски права и споделяме IBS CODE за свободно ползване от други организации, които споделят подобна култура и ценности. Надяваме се, че тези поведения и практики могат да бъдат добър пример и да помогнат за развитието на по-прогресивни и либерални общности. Затова се чувствайте свободни да споделяте тази страница, да копирате или модифицирате нейното съдържание, където и както намерите за добре.Книги

Вижте част от книгите, които ни вдъхновиха:The Fearless Organization
by Amy C. Edmondson
This book explores how organizations can cultivate psychological safety, trust, and accountability to foster a culture of innovation, learning, and high performance.
A Radical Enterprise
by Matt K. Parker
In this groundbreaking book, technology thought leader and organizational architect Matt K. Parker breaks down the counterintuitive principles and practices that radically collaborative organizations thrive on. By combining the latest insights from organizational science, sociology, and psychology, he illuminates four imperatives that all radically collaborative organizations must embrace in order to succeed: team autonomy, managerial devolution, deficiency gratification, and candid vulnerability.
The Three Ways of Getting Things Done
by Gerard Fairtlough
Gerard Fairtlough presents a new approach to managing organizations and achieving success in the business world. Fairtlough argues that traditional hierarchical structures and command-and-control management styles are no longer effective in today's complex and rapidly changing business environment. Instead, he proposes three alternative ways of organizing work, which he calls "ways of getting things done."
The Goal
by Eliyahu M. Goldratt
This influential business novel introduces the Theory of Constraints, a management philosophy that helps organizations identify and overcome bottlenecks, optimize processes, and improve overall performance.
The DevOps Handbook
by Gene Kim, Patrick Debois, John Willis, and Jez Humble
This comprehensive guide offers practical advice and case studies on how to apply DevOps principles and practices to accelerate software delivery, increase reliability, and foster a culture of continuous improvement.
Powerful
by Patty McCord
This book, written by the former Chief Talent Officer at Netflix, offers insights on building high-performing teams, fostering a culture of freedom and responsibility, and rethinking traditional HR practices for the modern workplace.
The Phoenix Project
by Gene Kim, Kevin Behr, and George Spafford
This popular business novel illustrates the challenges of IT operations and introduces the principles of DevOps in a relatable and engaging way, offering practical lessons on how to improve IT and business alignment.
The Unicorn Project
by Gene Kim
This follow-up to "The Phoenix Project" focuses on the human side of technology transformations, exploring the importance of leadership, culture, and innovation in driving digital transformation and business success.
Delivering Happiness
by Tony Hsieh
This memoir by the late CEO of Zappos offers insights into building a customer-centric culture, emphasizing the importance of employee happiness, company culture, and delivering exceptional customer service.
Built to Last
by Jim Collins and Jerry I. Porras
This classic business book presents the findings of a six-year research project on visionary companies, identifying the common characteristics and strategies of companies that have sustained long-term success.
Great by Choice
by Jim Collins and Morten T. Hansen
This book explores the behaviours and practices of high-performing companies in chaotic and uncertain environments, providing insights on how to thrive in turbulent markets and achieve sustained success.
Good to Great
by Jim Collins
This influential book identifies the characteristics of companies that have made the leap from being good to becoming great, based on extensive research and analysis of top-performing companies.
Dare to Lead
by Brene Brown
This book focuses on leadership and vulnerability, offering insights on how leaders can cultivate courage, empathy, and resilience to create inclusive and high-performing teams.
Hidden Value
by Charles A. O'Reilly and Jeffrey Pfeffer
This book challenges conventional management practices and argues for the importance of building internal capabilities and aligning organizational culture with business. Collectively, the stories in the book reveal a common path to success that places values before strategy, emphasizes implementation over planning, and focuses on getting the best out of all employees, not just individual stars. "Hidden Value" offers a customizable template for building high-performance, people-centered organizations.